Přikrmovat volně žijící zvířata v zimě? Ano, ale jak?

Zasněžené pahorky v dáli, námrazou probělená pole a půda promrzlá na kámen, toť romantický pohled do krajiny, co se nám naskýtá v chladných zimních měsících. To, co je pro nás ladovskou zimou, může být pro lesní zvěř nedobytnou ledničkou plnou nepoživatelné potravy. Proto je vhodné zvěři v revírech přes zimu přilepšovat, aby se udržely její stavy. Pár rad, jak se do takového dobročinného skutku zapojit, najdete v tomto článku.

Kdo by si rád zobnul?

Nejméně náročným, zato nejvděčnějším strávníkem jsou samozřejmě ptáci. Ti se v zimě moc rádi naučí chodit na krmítko, pokud jej průběžně doplňujete o dobroty pro ně vhodné. Nenechte si nakukat, že ptáci sezobou vše bez problémů, naopak. Na krmítko bychom jim měli servírovat pouze vhodné krmivo, jako jsou olejnatá semena, ořechy nebo obiloviny (slunečnice, mák, lněné semínko, dýňové semínko, sezam, ovesné vločky, proso atd.), dále pak lůj (ale ne vepřový, zásadně nesolený a rozhodně ne škvařený), bobuloviny, na kousky nakrájené jablko nebo mrkvička. Ptáčkům můžete v krmítku připravit i drobné pítko, to je vhodné zvlášť v oblastech, kde není v dosahu žádná vodní plocha. Do krmítka pro ptáčky rozhodně nepatří lidmi zpracované potraviny (sušenky, slané pečivo, těstoviny či rýže) ani materiál plesnivý či žluklý.

Krmení divé zvěře?

Jste-li ale odhodlaní pomoct těm větším zástupcům říše zvířat, vězte, že i zde se dá v zimě přilepšit. Člověka láká pomoc především spárkaté (srnci, jeleni, mufloni) a drobné (zajíc, králík, svišť, sysel) zvěři. V těchto případech ovšem přikrmování nemůže být prováděno školními dětmi v družině, ale naopak dlouho studujícími a zodpovědnými odborníky. Laik, přestože lehce poučený, by mohl mezi srnkami a daňky udělat pořádnou paseku.

Zajíček v své jamce

Zajíci a divocí králíci se začnou o příkrmy zajímat až v momentě, kdy je půda pod sněhem minimálně týden. Je-li tomu tak, má smysl vyrazit na procházku a podle stop ve sněhu vypozorovat, kudy a kam se tato drobná zvěř pohybuje. Na takových místech pak můžete nechat otýpku suchého sena (uloženého na podložce z větví, aby nenavlhlo), jablko či mrkev. Ušáci si příkrm vezmou, pokud bude sněhová pokrývka přetrvávat. V tom případě bude nejspíš třeba hromádky co týden doplňovat.

Jak pomoci „vysoké“?

O to, jak a čím přikrmovat lesní zvěř, vedla myslivecká obec dlouhodobé disputace. Neznalost a neuváženost může totiž v tomto případě vést k velmi špatnému konci. Zažívací ústrojí spárkaté zvěře je velmi komplikovaný systém malých spolupracujících organismů, kde i drobná nerovnováha může vést ke kolice a uhynutí kusu.

Obecně se ale „vysoká“ přikrmuje dvěma typy krmiva – objemovým (seno, krmná sláma nebo sušené větvičky) či jadrným (především zrno našich obilnin, luštěniny, žaludy a kaštany). Dužnaté krmivo, tedy plody s dužinou (jablka, brambory, krmná řepa nebo různé bobule), jsou sice pro zvířata zdrojem tekutin, ale vzhledem k náchylnosti k plesnivění jsou jako doplňkové krmivo ve vlhkých měsících velmi nebezpečné.

Objem i kvalita jakéhokoliv podávaného příkrmu musí být vždy regulovány odborníkem, chcete-li tedy pomoci v zimě vaší lokální zvěři, poraďte se o vašich možnostech s místními myslivci. Jedině ten, kdo zná stavy místní zvěře, dokáže přesně říct, jaké množství kterého příkrmu je pro daný revír vhodné. Váš dobrý úmysl by totiž bohužel neštěstí v případě nevhodné pochoutky zabránit nemohl. Každý vstřícný myslivec si s vámi rád domluví příkrmnou strategii a správně popíše, o co a jak se můžete začít starat.

Raději se poraďte

Dostanete-li povolení a zadání, je třeba dbát několika zásad. Suché krmivo (seno a oves) vždy umisťujte do krmelců tak, aby nenavlhlo. Naopak plody, jako jsou kaštany a žaludy, nesušte ani nikde dlouho neskladujte. Suché plody zvěř nevezme a v déle skladovaných surovinách se začnou velmi brzy tvořit jedovaté plísně. Spolu s mrkví a krmnou řepou nasypte tyto plody pod krmelec nebo je rozprostřete v okolí krmelce do jedné vrstvy a přikryjte je vrstvičkou sena nebo suchého listí, aby vydržely. Jablek a chleba s mírou! Dostane-li se vám svolení zvěři přilepšit jablíčky nebo chlebem, vždy je distribuujte v malém množství. Sní-li zvěř na jedno posezení příliš velké množství jablek, může dojít k velmi nebezpečné kolice. Nejzásadnějším pravidlem přikrmování zvěře ale stále zůstává činu předcházející konzultace s odborníkem.

Zvěři zdar!

FOTOGALERIE:

Líbil se vám článek?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.