Proč se Olomouc jmenuje, jak se jmenuje? A Praha, Telč nebo Třebíč? Přečtěte si o původu jejich jmen

Telč, Třebíč nebo Litomyšl. Za kterou kulturní i jazykovou perlou vás zavedou další výlety po krajích českých a moravských? Ať už si vyberete cokoli, určitě budete nadšení a kromě toho díky nám budete i vědět, kde se vzaly jejich názvy. Někdy je to doopravdy dobrodružství plné záhad. Vezměte si třeba takovou Olomouc. Jestli vás její tajemství zajímá, rozhodně čtěte dál.

Litomyšl

Podle Kosmy tu byl už v roce 981 hrad označující hranice panství Slavníkovců, který také hlídal tradiční Trstenickou stezku mezi Čechami a Moravou. I když to možná bude vypadat, že se trapně opakujeme, podle všeho i tento název vznikl od mužského osobního jména. Nu, nechcete svého potomka pojmenovat L’utomysl? Třeba také bude mít jednou svůj hrad.

Olomouc

Olomouc je krásná a záhadná. A myslí si to i jazykovědci. Název je tak starý, že není snadné ho rozklíčovat. Druhá část názvu, -mouc, prý souvisí se slovesem mútit, tedy hučet, které se může vztahovat třeba k řece. Počáteční Olo- je větší záhadou. Může se spojovat s praslovanským „ol“, což znamenalo pivo. V našich zemích bychom tento výklad asi kvitovali, ale jiné paralely ho odůvodněně vylučují. Tak vyrazte na výlet, třeba vás na místě nějaké vysvětlení také napadne.

Praha

… naše krásná stověžatá. Pověst o Libuši, která zastavila u kamenného prahu a spatřila město, jehož sláva hvězd se dotýká, asi všichni známe. Jak to vidí jazykozpytci? Kupec Ibráhím ibn Jakúb zmiňuje město v roce 965 pod jménem Faraga nebo Baraga a říká o něm, že je zbudované z kamene a vápna a panuje tu čilý obchod. Původ názvu ale není jistý. Může pocházet ze základu „práh“, který odkazuje na peřeje v řece nebo také na prahy, tedy trámy, které byly v hatích přes vltavský brod. Jiný výklad ale vychází ze slovesa pražit, čímž se myslí vypalovat les ohněm. Další možnost je sloveso prahnout, tedy být suchý, vysychat. Co myslíte, přiklonili byste se spíše k suché, nebo mokré variantě?

Telč

Dnešní město s úžasně zachovalým renesančním náměstím vzniklo z osady, která byla založena na konci 13. století. Název sám je ale starší a původně zněl Teleč. A i když tomu asi nebudete věřit, pochází zřejmě od osobního jména Telec, což je zdrobnělina jiného jména člověka – to znělo Tele. Chcete hádat, co to znamenalo? Ano, byl to mladý býček. Podtrženo sečteno, opět se jedná o název, který odkazuje ke jménu člověka, možná zakladatele obce. Otázka je, čím si tohle jméno zasloužil.

Třebíč

Až navštívíte unikátní židovské město v Třebíči, vzpomeňte si, že chodíte po území, které patřívalo muži jménem Třěbek nebo Třěbec. Jazykové změny, kterými si název prošel, jsou podobné jako u názvu města Telč. Pokud vás to zajímá podrobněji, určitě si prolistujte některou z publikací o místních jménech. Budete se divit, na jaké poklady ještě narazíte.

Žďár nad Sázavou

Obec Žďár vznikla až ve středověku kolem o mnoho staršího cisterciáckého kláštera, založeného už roku 1252. Název Žďár znamená vypálené, tedy vyžďářené místo. Naznačuje, že klášter byl založen v divoké krajině, kterou bylo potřeba takto zkultivovat. Druhotně jde název Ždár tedy chápat i jako nové sídliště.

Znáte původ názvů českých měst chráněných UNESCO – 1. část

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.