Keramický květináč s kvetoucími maceškami

První jarní květiny hlásí konec zimy

Jaro letos klepe na dveře již v únoru. Velikonoce, které jsou plovoucím svátkem, přitom budou v tomto roce v jednom z nejpozdějších termínů. Takže než se pustíme do zdobení velikonočních vajíček, rozhodně ještě budeme chtít své bydlení vyzdobit jarními dekoracemi. Pojďte se podívat na několik tipů, kterým možná přijdete na chuť. A v některých případech i doslova.

První jarní květiny rozkvetou ve vaší zahradě ještě v předjaří

Již v zimě vykvétají na zahradách sněženky, čemeřice i krokusy, tedy šafrán. Pokud si je na podzim vysadíme, obvykle již koncem září nebo začátkem srpna, mnohdy již v únoru či v březnu, dříve, než nastane astronomické jaro, obdaří naši zahradu barvami. Postupně se rozrůstají, takže po pár letech můžeme mít skutečně dokonalé polštáře těchto poslů zimní oblevy.

první jarní sněženky

Hned po nich nastupují další cibuloviny. Na žádné zahradě by neměly chybět úžasné a nenáročné modřence, narcisy a tulipány. Zatímco modřence není třeba ze země vybírat, u narcisů a tulipánů se to spíše doporučuje. Po odkvětu je nutné odstřihnout květ, nechat uschnout listy, a pak vyndat ze země a až do podzimu uskladnit v suchém studenějším sklepě. Na podzim je opět vysadit. Mnohé odrůdy však zvládnou prosperovat i bez této pracné procedury. Zejména narcisy dovedou i zplaňovat a každé jaro nabídnou ještě více do žluta rozzářenou zahradu. Když se pak poměrně dlouhokvetoucí žluté narcisy potkají s rozkvetlými jarními ovocnými stromy, je to skutečná nádhera.

Žlutá je barvou jara

Žluté odstíny k jarní zahradě patří. Je dobré se při plánování zahrady na ně soustředit. Prvními žlutými krasavci mohou být krokusy, následovat mohou talovíny, narcisy, petrklíče i žluté macešky. Pokud byste chtěli ještě více pozitivní žluté barvy, nezapomeňte tyto kvetoucí krásky doplnit keříkem zlatého deště. Ať již toho pravého (štědrec), nebo nepravého (zlatice), kterému však nikdo jinak neřekne.

Žlutě kvetoucí narcisy

Nechte rozkvést své truhlíky už na jaře

V našich klimatických podmínkách necháváme obvykle ladem ležet truhlíky až do „zmrzlých“. Což je ale velká škoda. Užívat si je lze už od brzkého jara. Stačí je vysazovat dvoufázově. A začít už jarní květenou. Tu zahradnictví a hobby markety nabízí už od ledna. Takže když je teplý rok, jako ten letošní, lze ihned po odstranění vánoční výzdoby truhlíky osadit jarními kvetoucími květinami. Zrovna teď se prodávají pestrobarevné petrklíče. Pokud jste si do zimních truhlíků vysadili okrasné zelí, nejspíš ještě skvěle vypadá a petrklíče k němu stačí dosadit. Hned po petrklíčích na pulty přichází macešky. Budete překvapeni, jak dlouho umí vydržet a některé odrůdy dovedou přežít až do podzimu a pořád krásně znovu a znovu nakvétat. Stačí odstraňovat odkvetlé květy. Truhlíky lze osázet i rychlenými cibulovinami. Pozor ale na prudké mrazy. Nemusí je ustát a truhlík je lepší na pár dnů schovat.

Kvetoucí petrklíče na zahradě

Jak vybírat jarní květiny do truhlíku?

Nenechte se zlanařit na ty nejrozkvetlejší. Sledujte spíše, jestli má rostlina nasazena poupata a jaký je její zdravotní stav. Podezřelé jsou různé fleky na listech a zakrnělý vzrůst. Nekupujte ty, na kterých vidíte škůdce. Není špatné zkontroloval kořenový bal. Slabý kořen, ale ani příliš prorostlý květináč nejsou vhodnými.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.