Psí život vyžaduje pohodlnou boudu. Víte, jaká je pro vašeho miláčka nejlepší?

Každý potřebuje útočiště, místo, kam se může schovat před světem. I zvířata našim srdcím nejbližší – psi – ocení své místo klidu.

Je důležité zdůraznit, že každý pes je jiný, a pokud byste si s něčím nevěděli rady, neváhejte se zeptat veterináře. Je dobré zjistit si něco o plemenu vašeho psa a co vyžaduje, ale k psovi se musí především přistupovat jako k jedinci.

Na velikosti záleží

Bouda je pro psa co pro nás ložnice. Je to takové psí království, proto se v ní musí pes cítit bezpečně a komfortně. Začněme výběrem správné velikosti.

Malá bouda může způsobit psovi vážné zdravotní potíže.

Příliš malá bouda by pro psa představovala nepohodlnost, která by mohla časem vést i k bolesti kloubů a jiným potížím. Hodně lidí proto raději volí větší variantu, než je potřeba, ale ani to není šťastným řešením – kvůli zbytečně velkému prostoru by mohlo dojít k horší izolaci tepla, navíc psi pro odpočinek preferují spíše útulnější skrýš.

Další chybou je řídit se podle třídění na velká, střední a malá plemena. Uděláte pro svého mazlíčka nejlépe, když se budete řídit přímo jeho rozměry. Výška boudy by se měla odvíjet od výšky psa vsedě. Avšak při zjišťování délky a šířky měřte psa ve stoje od čumáku až k ocasu + připočtěte k tomu dalších 10 cm. Šíři vypočítáte pomocí změření velikosti psa v kohoutku + cca 15 cm.

Představte si, že byste se proměnili ve vašeho psa. Byli byste spokojení s vaší boudou? Ne? Tak to změňte.

Vhodný materiál = vhodná teplota

Pes nesmí podchladnout, takže je důležité, aby podlaha boudy neležela přímo na zemi, nebylo v ní vlhko a psovi bylo dostatečně teplo – ale zase ne příliš! Nedostatečné odvětrávání může způsobit zápach, plísně a pochopitelně špatný vzduch uvnitř boudy. Správné a kvalitní boudy poznáte právě podle toho, že mají větrací otvory. Ke správné teplotě a jejímu udržení může dopomoci materiál, ze kterého je bouda vytvořená.

Z materiálů si můžete nejčastěji vybírat ze dřeva či plastu. Dřevo je v tomto směru velice populární, protože svým přírodním vzhledem koresponduje s přírodním vzhledem zahrady. Navíc dřevo je materiál, který je odolný, snadno opravitelný, a především co se týče vzduchu, tak je výborný jako izolátor. Ale má také své minusy a mezi ty patří péče o dřevo a riziko, že ho pes začne okousávat.

Dřevěnou boudu zvládnete opravit i sami.

Plastové boudy mají výhodu snadného čištění, jsou lehké, a tím pádem se i snadno přenáší. Také jsou vhodné pro psy trpící na alergie. Nevýhoda je bohužel velká, a to špatná izolace. Takže je nutno dokoupit např. vchodovou clonu (nutno v létě sundat), která zabrání pronikání zimy a větru do boudy, dále existují topné koberečky, dřevitá vlna a tak dále. Zateplení, ať je jakékoliv, by nemělo být po celé ploše boudy – vždy jen na jedné půlce, aby si pes sám mohl vybrat, jestli chce ležet na teplejší, či chladnější části.

Je důležité správnou teplotu psí boudy nepodcenit! Psi mohou mít z nachlazení vážné zdravotní problémy. Ale i nadměrné vytápění jim může uškodit – třeba při velké zimě by teplota neměla být příliš vysoká, aby pes netrpěl velkým teplotním rozdílem.

Pokud zvolíte správnou velikost a zařídíte příjemné klima, pes bude v boudě šťastný.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.