Romantický ohýnek se snadno promění v nekontrolovatelný živel aneb Jak na ohniště v zahradě i na vandru

Oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán. Rozdělávat ohniště na vaší zahradě či v přírodě je velmi zodpovědný krok, který by každý zahrádkář i zálesák měl před škrtnutím zápalkou či křesadlem pečlivě promyslet. Máme pro vás pár velmi důležitých úvah, které by měly přípravě ohýnku předcházet.

Opravdu je ten správný čas na ohýnek?

Než se pustíte do shánění materiálu na založení ohniště a rozdělání ohně, zvažte všechny vnější faktory, jako jsou především dlouhodobější povětrnostní podmínky a sucho. Všechny extrémy se mohou vymstít.

Na jednu stranu dá rozum, že pokud intenzivně a dlouhodobě prší, oheň nebude tak snadné rozdělat. Horší a daleko nebezpečnější je ovšem opačný extrém. Panuje-li dlouhodobé sucho, buďte extrémně opatrní, kde a jak svůj ohýnek rozděláváte. Pokud v období sucha navíc fouká silný vítr, který by mohl oheň rozdmýchávat a roznášet, na rozdělávání ohniště raději na nějaký čas zapomeňte.

Místo

Zvažte, kde se ohýnku bude nejlépe dařit. V zahradě mu například najděte dost prostoru, aby se kolem něj mohla shromáždit celá rodina i s přáteli. Ideální jsou z jedné strany krytá prostranství. Jelikož žár ohně stoupá vysoko nad ohniště samotné, není dobré ohniště zakládat přímo pod větvemi stromů.

Materiál

Rozhodněte se, jaké podloží je pro vaše ohniště ideální. V zahradě si takový krok můžete naplánovat. Vhodné je v každém případě vyhloubit jamku, do níž ohniště zasadíte. Tradiční obložení kameny působí velmi romantickým dojmem. Nebojte se ale hledat designové varianty. Skvěle vypadá oheň obložený dlažebními kostkami či zděnou zídkou.

Velmi bezpečným podložím pro ohniště je písek. Chcete-li mít svůj ohýnek absolutně pod kontrolou, nestyďte se poohlédnout po kovových nádobách. I to, co původně splňovalo jiné účely, může výborně posloužit vašim ohníčkovým potřebám.

Zkuste to třecím lukem

A jak na oheň samotný? Ať už použijete klasickou kombinaci třísky–noviny–zápalky, nebo nějakou z variant dobrodružnějších (křesadlem a přírodním troudem či třením například s třecím lukem), dejte si záležet na solidním základu. Pak už stačí jen pečlivě přikládat a užívat si léčivé síly chvějících se plamínků.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.