Schodiště jako šperk interiéru

Schodiště jako funkční prvek domova se může docela snadno stát dominantou celého prostoru. Trend dlážděného či jinak dekorovaného schodiště v poslední době znovu nabývá na popularitě. V minulosti býval výsadou jak honosných orientálních paláců, tak ale i selských stavení, kde lidová tvořivost a malba na dřevěný podklad hrála důležitou roli na poli lokálního folkloru. Nechte se inspirovat jak barevným mediteránním stylem, tak i kontrastním grafickým!

Tiledstairs3

Jemný dekor dlaždic zjemní jinak chladné hrany schodiště, které by v blízkosti ornamentáního koberce působily příliš tvrdě.

Tiledstairs1

Různorodost vzorů vytvoří z vašich schodů zajímavou dominantu interiéru s nádechem mediteránního stylu.

Tiledstairs6

Dekor Dálného východu se dá s elegancí začlenit do kontextu evropského stylu. Zajímavým detailem je zachování dekoru i po stranách jednotlivých schodů.

Tiledstairs7

Střídmější design dlaždic ve světlých barvách balancuje jinak ostrý kontrast tmavé stěny a schodiště ve světlých tónech.

Tiledstairs8

Aztécký grafický vzor se naopak může stát zábavnou dominantou prostoru.

Tiledstairs11

Při dekoraci se nemusíte držet jen dlaždic. Zkuste léty osvědčenou metodu; použití koberce. Interiér se jím zútulní a také tlumí kroky.

Tiledstairs9

Anebo to zkuste zcela jinak a inspirujte se postmodernou konce 20. století a vytvořte efekt „politého“ schodiště, který zaručeně vzbudí pozornost návštěv.

Tip: Pokud se vám metoda pokládání dlaždic zdá příliš náročná, použijte papírové nebo jiné tapety! Efektu dosáhnete podobného s polovinou práce i financí.

Foto: www.bloglovin.com

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.