Jak se ze svatého Mikuláše stal Santa Claus

Byli jste letos hodní, nebo jste zlobili? Nebo jinak – dostanete spíš cukroví a mandarinky, nebo uhlí? Jak vyzrát na Mikuláše? Zjistěte si o něm víc! Víte třeba, proč vlastně nosí cukroví, na hlavě mívá biskupskou čepici nebo jaký je jeho vztah k Santa Clausovi? Všechno vám povíme a už vás nic nezaskočí.

Záhadný svatý

Mikuláš se narodil v 80. letech 3. století. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře, dnešním Demre, v Lýkii, což je historický region v Anatolii v jižním Turecku. O jeho životě se mnoho neví, jen že pocházel z bohaté rodiny, biskupem se stal poměrně mladý a kolem roku 310 byl zajat a těžce mučen v rámci vlny pronásledování křesťanů. Zemřel těsně před polovinou 4. století našeho letopočtu, někdy mezi lety 345 a 351. Svátek sv. Mikuláše se slaví na údajné výročí jeho smrti, tedy 6. prosince. Ostatky biskupa Mikuláše byly v roce 1087 přemístěny (dost pravděpodobně piráty) ze sarkofágu v kostele v Myře do Bari v italské Apulii, kde jsou v bazilice sv. Mikuláše uložené dodnes.

Tři měšce zlata za tři dívky

Svatý Mikuláš je patronem Ruska, ale také třeba Lotrinska. Poskytuje ochranu poutníkům a všem cestujícím, stejně jako námořníkům, obchodníkům s vínem nebo třeba výrobcům parfémů a všem možným dalším řemeslům a povoláním. Především je ale ochráncem dětí.

Jako biskup byl Mikuláš velkým ochráncem křesťanské víry a stal se velmi oblíbeným díky své štědrosti vůči potřebným. I proto se s jeho svátkem spojuje tradice obdarovávání. Váže se k němu legenda, podle které zachránil tři dcery zchudlého šlechtice před tím, aby si musely vydělávat na živobytí v nevěstinci. Nezištně jim totiž daroval tři měšce zlata. Legenda se dochovala ve více variantách, v jedné z nich měl dokonce hodit peníze do domu oknem. Nepřipomíná vám to vzdáleně něco? Ale nepředbíhejme…

Biskup sv. Mikuláš s atributy – berlou, knihou a třemi zlatými koulemi; Galicie

Mikuláš bývá zobrazován jako starší muž v biskupském rouchu s výrazným vousem. To odpovídá i tomu, jak Mikuláše známe u nás. V předvečer svého svátku, 5. prosince, chodí oblečený v dlouhém červeném plášti, na hlavě nosí biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.

Sinterklaas přijíždí se svými pomocníky na lodi, Nizozemí

Jak se ze sv. Mikuláše stal Santa Claus?

V 16. století se protestantský reformátor Martin Luther (1483–1546) snažil posunout pozornost křesťanů k osobě Ježíše, a proto se zasadil o přesunutí předávání dárků na dobu Vánoc.

Na sv. Mikuláše se ale mezi lidmi jen tak nezapomnělo. Například v Dánsku se z něj stal Sinterklaas. V Rakousku a Německu se starší muž, možná skřítek nebo elf, stal pomocníkem Ježíška, který tu nosil dárky. Společně s evropskými osadníky se všechny tyto tradice v různých podobách dostaly do celého světa a postupně vznikla postava Santa Clause.

V průběhu času pak kolem Santa Clause vznikala nová mytologie, na níž měl lví podíl například básník Clement C. Moore, který v roce 1823 publikoval báseň Návštěva sv. Mikuláše, dnes známější jako Noc před Vánoci (The Night before Christmas). V ní najdeme popis Santových sání tažených soby a i to, že přináší dárky do punčoch. Na Moorea navázali další, kteří celý příběh ještě upravili, rozšířili a obohatili až do dnešní podoby korpulentního staříka v červeném oblečení s bílou kožešinou, který sídli na severním pólu, čte dopisy s dětskými přáními a s výrobou dárků mu pomáhají elfové.

 

V následujícím období se pak postava Santy svým způsobem vrátila do Evropy. V Británii se zrodil Father Christmas, podobně ve Francii Père Noël, kteří nahradili původní vánoční obdarovávače, většinou strašidelné postavičky. O nich však jindy.

A co vy? Máte raději Mikuláše, nebo Santu Clause? Napište nám.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.