Sněhuláci už vás nebaví? Postavte si iglú!

Velké dobrodružství na severní točně nebo malé za domem či horskou chatou? Stavba iglú s sebou vždycky nese velkou výzvu, ale také spoustu zábavy pro vás i vaše děti nebo přátele. Zajímá vás, jak takové iglú postavit a proč vám v něm nebude taková zima jako venku? Povíme vám to.

Dočasný úkryt při loveckých výpravách

Slovo iglú pochází z inuitského jazyka a znamená dům nebo domov. I přesto ale iglú eskymákům nesloužila jako trvalá obydlí. Stavěli si je jen jako dočasné příbytky, které je chránily před krutými polárními podmínkami při dlouhých loveckých výpravách.

Ačkoli se iglú jeví jako primitivní přístřešek, jde o dobře promyšlenou a léty prověřenou technologii, která dokáže v mrazech zachránit život. Základem je samozřejmě ten správný sníh.

V ideálním případě se iglú staví z řezaných bloků ulehlého sněhu. Ten je totiž dost pevný, aby udržel tvar bloků, ale zároveň obsahuje velké množství vzduchu, takže je znatelně lehčí než led. Navíc lépe izoluje a udrží tak uvnitř stabilnější teplotu.

Čím víc lidí, tím větší teplo

Iglú má základnu na kruhovém půdorysu, který se obestaví řezanými sněhovými bloky do tvaru lehce převýšené kupole. Každé správné iglú musí mít i vstupní chodbičku, která ho chrání před větrem.

A kde se vlastně bere v iglú teplo? Z lidí! Když člověk vstoupí do iglú, teplo, které z něj vyzařuje, začne pomalu zvedat vnitřní teplotu. Díky izolačním vlastnostem sněhových stěn teplo neuniká a zanedlouho se může teplota zvednout až několik stupňů nad bod mrazu. Čím více lidí se pod sněhovou kupoli schová, tím rychleji se prostor zadýchá a bude příjemnější. Není ale potřeba se bát, že by se iglú rozpustilo a spadlo – venku přeci pořád mrzne, až praští.

Pokud vás zajímá, jak přesně vás vlastně iglú dokáže udržet v teple, podívejte se na video.

Zkuste si postavit vlastní iglú

Láká vás zkusit si postavit vlastní iglú třeba na zahradě nebo na horách? Zkuste to! Na videu se můžete podívat, že to doopravdy jde. Stačí vám velká hromada sněhu, lopatka, šikovná nádoba, kterou je možné použít jako formu na sněhové tvárnice, a skupinka odhodlaných pomocníků.

A jak iglú staví profesionálové?

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.