Uložte svou zahrádku k zimnímu spánku, zaslouží si odpočinek

Vaše zahrada je jeden velký organismus, který si stejně jako lidé musí jednou za čas odpočinout. Dopřejte záhonkům, stromům i trávníku kvalitní zimní spánek, ze kterého se na jaře probudí plné síly. Víme, co musíte udělat. Natáhněte proto zahradní rukavice, povolejte do akce své malé i větší pomocníky a pusťte se do díla.

Pečlivě ukliďte

Zazimování začněte velkým úklidem. Pod střechu schovejte zahradní nábytek i ostatní předměty, které by mohly nepříznivým počasím utrpět. Nádoby na vodu odneste nebo otočte dnem vzhůru, aby nemohly prasknout v případě, že by v nich nečekaně zmrzla voda. Nezapomeňte sklidit zahradní hadice a vypustit i venkovní rozvody vody.

Dejte pozor na rostliny v přenosných nádobách. Hlína v nich totiž mnohem rychleji promrzne. Květináče tepelně zaizolujte, popřípadě je přemístěte do závětří. Každý rostlinný druh vyžaduje individuální péči, ověřte si proto, jak nepříznivé prostředí konkrétní rostlina ještě zvládne.

Trvalkám teple ustelte

Přikryjte rostliny pod „peřinu“ – poslouží chvojí, jutové pytle nebo obyčejné listí. Trvalky v záhonech schovejte před přízemními mrazíky a holomrazy. Jako vhodná izolace proti vnějšímu prostředí poslouží například chvojí. Pokud ho nemáte k dispozici, můžete použít i spadané listí, slámu nebo hobliny. Další variantou jsou pak například jutové nebo papírové pytle, netkaná textilie nebo rákosové rohože.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat i nově vysazeným a choulostivějším dřevinám a stromům. Shrabaným listím nebo mulčem jim přihrňte kmen a zakryjte oblast nad kořeny.

Trávník na zimu posekejte a ukliďte listí – to by mohlo vyležet nevzhledné lysiny. Vhodné je také trávu provzdušnit pomocí vertikutátoru a přihnojit substrátem s vyšším obsahem draslíku.

Záhony po sklizni nahrubo vyčistěte a zryjte. Půdu tím provzdušníte a navíc zkomplikujete život škůdcům, kteří kladou do hlíny svá vajíčka. Případné zbytky rostlin můžete bez obav zarýt. Kvalitu půdy lze podpořit i přihnojením – teď je ta správná doba.

Hlízy pečlivě uskladněte

Ze záhonků s květinami odstraňte letničky. Trvalky sestříhejte a přikryjte. Zaměřte se na květiny, které mají hlízy. Svoje jiřiny, gladioly nebo frézie vyryjte, hlízy očistěte a nechejte pečlivě oschnout. Pak je uskladněte na tmavé místo se stabilní teplotou mezi pěti a osmi stupni. Vhodný může být například sklep, dejte ale pozor na houby a plísně. Pro jistotu raději prostory vysiřte sirnými knoty a hlízy poprašte fungicidem.

Sníh je pro zahradu nejlepší zimní ochrana, zároveň ale může způsobit všemožné škody svou vahou. Ještě před začátkem zimy proto svažte stálezelené keře, které by se mohly rozlámat. Menší stromky můžete zkusit ochránit i tím, že je obalíte pletivovou klecí naplněnou slámou.

Nezapomeňte ale přes všechnu práci, že když vysvitne zpoza mraků slunce, podzim se stává nejkrásnějším ročním obdobím a je třeba si ho dosytosti užít.

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.