Kde úřadují hlavy států? Podívejte se na 7 nejkrásnějších sídel

Prezidentská sídla jsou nedílnou součástí reprezentace každého státu. Historie se v nich snoubí s nejmodernějšími vymoženostmi. Ukazují význam a moc daného národa. Jsou to jednoduše symboly, ikony státnosti. Podívejte se do některých úžasných sídel evropských i světových prezidentů. Možná se ale ani nebudete divit, že někteří prezidenti žijí raději mimo tyto paláce – v bytech nebo vládních vilách.

Elysejský palác, Paříž, Francie

Sídlo francouzských prezidentů se nachází v srdci Paříže, na Elysejských polích. Jedná se o historický šlechtický palác – stavba začala v roce 1720. Reálným sídlem prezidentů se stal až v roce 1874. Současní, ale i dřívější prezidenti ho pokládali za nepohodlný a ne dostatečně praktický a mnozí z nich ho využívali jen jako reprezentační místo setkávání, a sami bydleli jinde. Co myslíte vy, chtělo by se vám žít v Elysejském paláci?

Quirinale, Řím, Itálie

Palazzo del Quirinale, sídlo prezidenta Italské republiky, se nachází na nejvyšším ze sedmi římských pahorků, na Quirinalu. Palác je opravdu obrovský, rozkládá se na 110 500 m2. Historie místa sahá už do období starověkého Říma, základ dnešního paláce byl postaven v roce 1583 jako letní papežská rezidence. Dnes je zde na 1 200 místností. Na stavbě a výzdobě se podíleli přední italští umělci – pusťte si video, ať víte, co všechno je tu k vidění!

Buckinghamský palác, Londýn, Velká Británie

Tento palác je londýnským sídlem britské panovnice, královny Alžběty II. Konají se tu akce státního významu. Dnešní palác prošel mnohými úpravami a rozšířeními, ale jeho jádro – dům vévody z Buckinghamu a Normanby – pochází z roku 1703.

Palác má 77 000 m2 podlahové plochy. Je tu na 775 místností, z toho 92 kanceláří, 52 ložnic, 78 koupelen, a dokonce 188 ložnic pro personál. K paláci přiléhá park o rozloze 16 ha.

Kreml, Moskva, Rusko

Slovo „kreml“ označuje městské pevnosti, které se do 18. století budovaly na území dnešního Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Kremlů dnes najdete na území Ruska dochovaných jen 13. Nejznámějším z nich je ten v Moskvě, který je sídlem prezidenta Ruské federace. Uvnitř jeho hradeb, které dosahují výšky až 17 metrů, je několik pravoslavných kostelů a významných paláců, včetně Těremského paláce, kde dnes sídlí prezident.

Palácio da Alvorada, Brasília, Brazílie

Moderní sídlo brazilských prezidentů navrhl a v letech 1957–1958 vystavěl renomovaný architekt Oscar Niemeyer pro tehdejšího prezidenta s českými kořeny Juscelina Kubitscheka de Oliveira.

Stavba se rozkládá na 7 000 m2. V přízemí najdete reprezentační prostory, v prvním patře je pak rezidenční část a v suterénu zázemí budovy – kino, kuchyň, ošetřovna a další. Vně paláce se nachází ještě kaple a heliport.

Bílý dům, Washigton, D.C., USA

Jako první sídlil v Bílém domě už druhý prezident USA John Adams, který byl v úřadě v letech 1797 až 1801. Stavba začala v roce 1792, tedy ještě za prvního prezidenta George Washingtona. Od té doby prošla budova mnoha přestavbami. Interiéry zažily rozsáhlou renovací v roce 1961, kdy je nově vybavila Jacqueline Kennedyová.

Současná stavba zabírá plochu 5 100 m2, je zde 132 pokojů, 35 koupelen, 28 krbů, plavecký bazén, kino i bowlingová dráha a mnoho dalšího.

Pražský hrad, Praha, Česko

Na závěr se vraťme domů. V oblasti Pražského hradu našli archeologové osídlení už z 9. století. Sídlili tu již Přemyslovci a díky své strategické poloze si místo udrželo význam po celá staletí. Podoba hradu se velmi měnila, v jeho jádru ale vždy byl významný sakrální prostor. Karel IV. se ve 14. století rozhodl vystavět na místě dřívější rotundy a baziliky výstavný chrám sv. Víta. Nové paláce v dalších staletích pak rostly kolem něj. Stavěl zde panovník, ale i významní šlechtici. Velký rozmach zažil Hrad v době Rudolfa II., který zde sídlil. Současnou podobu pak získal především díky stavební činnosti Marie Terezie, která ho nechala v letech 1755–1775 barokně přestavět. Další změny zažil Hrad ve 20. století. Pod záštitou prezidenta T. G. Masaryka zde pracoval slovinský architekt Jože Plečnik.

O komplexu Pražského hradu byly napsány celé stohy textů, raději se tam ale vypravte osobně a podívejte se na vlastní oči, kudy šly naše dějiny. Prozatím se můžete ale podívat na následující dokument.

FOTOGALERIE:

Líbil se vám článek?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.