Už 20 let si budují svůj sen. Podívejte se, jak se staví středověký hrad

Jestli vás uchvacuje středověk, nepotřebujete stroj času, abyste ho mohli navštívit. Hrad Guédelon ve francouzském Burgundsku je unikátní projekt, kdy dobrovolníci spolu s výzkumníky staví autentický hrad ze 13. století jen za použití technologií a materiálů, které byly v té době dostupné.

Stejná metoda, stejný časový plán

Michel Guyot a Maryline Martinová se do budování hradu Guédelon pustili v roce 1997 a pomalu se blíží kjeho završení. Na stavbě pracuje 55 lidí a hrad přitáhne přes 300 tisíc návštěvníků ročně.

K celému projektu se navíc váže i historicky odpovídající příběh, podle kterého se řídí postup prací a vzhled hradu. Z historických pramenů hradu Guédelon vyplývá, že začal vznikat v roce 1228.

Každý rok, který uběhne v současnosti, odpovídá i jednomu roku z historie hradu, takže dnes se nacházíme v roce 1248. „Máme pravidlo, že je dovoleno jen to, o čem víme z pramenů, že existovalo i tehdy,“ říká anglická průvodkyně Sarah Prestonová.

Příliš dokonalosti neodpovídá historii

„K našemu překvapení jsme zjistili, že ačkoli jsme věděli, že je vše historicky přesné, hrad nějakým způsobem postrádal duši. Tudíž jsme si vymysleli osobnost – majitele hradu, kterému se věci líbí a nelíbí a chtěl by tohle a nechtěl tamto,“ dodala Prestonová.

Majitelem hradu je Seigneur Guilbert, středně postavený šlechtic, který získal právo si vystavět tento hrad díky tomu, že stál po boku koruny v době vzpoury roku 1226.

„V určitém momentě jsme si třeba všimli, že kameníci otesávají kameny na věže příliš precizně, což by dobově neodpovídalo. Naznačovalo by to totiž, že majitel měl hodně peněz, a tudíž si mohl vydržovat i malou armádu, což by vůbec neodráželo realitu,“ popsala Prestonová jeden z momentů, kdy byla postava fiktivního majitele hradu důležitá.

Dokončení tohoto udivujícího projektu se očekává asi v roce 1253, nebo tedy v současném světě v roce 2023.

TEXT A FOTO: architecturedesign.net

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.