Vánoční stromy rozsvítily náměstí v českých městech. Podívejte se na náš malý přehled

K oslavám vánočních svátků snad nic nepatří tak neodmyslitelně jako ozdobený jehličnan. Křesťanským symbolem jej zřejmě učinil irský opat Kolumbián, když lákal burgundské pohany k místu, kde kázal křesťanskou víru, tak, že ohnivými kříži ozdobil místní obřadní strom.

V moderní zvyklosti nás Čechů se ale stal stromek malým oltářem rodinného štěstí a pohody, pod nímž se má 24. prosince navečer urodit ježíškovská nadílka. Ozdobený stromeček je celosvětově symbolem Vánoc a ozdobit si s ním svůj kousek světa chce snad skoro každý. Největší a nejzdobnější stromy se každoročně rozsvěcejí na veřejných místech. Jaké stromy se rozsvítí na náměstí našich měst, odkud přijedou a jak bude pojato jejich zdobení, je každoročně diskutovaným tématem. Pojďme si udělat takovou malou exkurzi naší republikou a prohlédnout si, jak se s tímto úkolem vypořádala různá města.

Praha

Kdo ze stromových velikánů zdobí pražský Staromák letos? Jedná se o dvaadvacetimetrový smrk ztepilý z Liberecka. Metropoli jej daroval ze své zahrady Svatomír Moc. Jak se stromek rozsvěcel na melodii ze známé české pohádky, se můžete podívat v následujícím videu.

Brno

Brno si svůj strom opatřilo tradičně od Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Velmi tradiční byl i způsob, jakým se patnáctimetrový smrk ztepilý dostal na své místo na náměstí Svobody. Přitáhl jej sem totiž koňský povoz.

Olomouc

Zato Olomouc letos zdobí sama první dáma mezi stromy – padesát let stará a dvacet metrů vysoká douglaska je oděna do róby ze třpytivých baněk a LED světélek. V této velké večerní toaletě ji Olomoučtí poprvé spatřili už v pátek 23. listopadu a dali jí jméno Štístko.

zdroj: olomouc.eu

Plzeň

V Plzni mají strom domácí, který po padesát tři let zdobil zahradu jednoho plzeňského rodinného domu. Slavnostně rozsvícen byl v neděli 2. prosince. Nyní se ve své zkrácené verzi (z původních 22 metrů byl zmenšen na 14) těší v ozdobném kabátku z atmosféry na náměstí Republiky.

zdroj: Plzen.eu

Hradec Králové

Jedle ojíněná, která zdobí Masarykovo náměstí v Hradci Králové, při transportu ztratila několik větví. Této indispozice si však díky krásným ozdobám a světýlkům ani nevšimnete.

zdroj: hradeckralove.cz

Liberec

Smrk stříbrný na libereckém náměstí Doktora Edvarda Beneše zdobí mimo velké žluté hvězdy a srdcí se stříbrnou mašlí i výtvory dětí z místních základních a mateřských škol. Strom má 14 metrů a rozsvítil se už týden před začátkem adventu.


zdroj: visitliberec.eu

České Budějovice

V Budějovicích se 1. prosince rozsvítila jedenáctimetrová jedle korejská, která si sama vyrobila spoustu přírodních ozdob v podobě velikých šišek. Jejímu slavnostnímu rozsvícení požehnal i arcibiskup českobudějovické diecéze a pak následovalo zahájení prodeje tzv. „požehnaného ležáku“. Výtěžek z prodeje lahvového i točeného piva Budvar charitativně věnuje právě českobudějovické diecézi. Inu, nechť zdobené stromy a pivo donesou letos klid a mír i do vašeho chléva.

zdroj: c-budejovice.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.