Všechno pučí, kvete a voní aneb Květnová zahrádka

Květen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Zima už je definitivně pryč a příroda se nadechuje k velké jarní jízdě. To platí i pro naše zahrádky, které můžeme nechat divoce bujet bez dozoru, nebo se o ně trochu postaráme a svá těla protáhneme při práci na čerstvém vzduchu. Když už nic jiného, jde o skvělý způsob, jak uvolnit stres, který se za pracovní týden nahromadil.

Je sucho

Nedostatek vody je bohužel jedním z hlavních témat dnešního světa. To platí i pro naše zahrádky. Večerní zalévání všeho, co jste zasadili nebo co chcete, aby plodilo, je proto samozřejmostí. Vzhledem k vývoji a ne příliš optimistickým vyhlídkám směrem do budoucnosti je možná na čase uvažovat o šetrném způsobu zavlažování stromků a keřů například pomocí vaků.

Trávník

Pátý měsíc v roce si tráva opravdu užívá a roste a roste a roste. Vám nezbývá než sekat, sekat a sekat. Jinak z přívětivého a měkkého porostu bude nepropustná džungle plná klíšťat. Nezapomeňte, že trávník nesmí přerůst, ideální čas na sečení je ve chvíli, kdy tráva je přibližně o třetinu vyšší, než byste chtěli.

Zbavte se plevele

Když to roste, tak to roste… A tím myslíme úplně všechno, třeba i plevel, který nám mnoho radosti neudělá. Proto je třeba zakleknout a trpělivě vytrhávat všechno, co na vaše záhonky nepatří. Po vypletí žádané rostliny okopejte (především jahody), zalijte a pohnojte. Uvidíte, jak vám budou vděčné.

Sklízíme

A na závěr také konečně první čerstvé výpěstky, které můžete sklízet. Pokud jste byli pilní, můžete se těšit na ředkvičky, špenát či hlávkový salát.

Po „ledových mužích“ pak můžete vysazovat rajčata, lilky, cukety, papriky, okurky nebo melouny a choulostivé bylinky. Také připravené truhlíky mohou na své místo.

Nezapomeňte, že práce na zahrádce je především odpočinkem a radostí. Zkuste do ní zapojit i své děti, nevíte, jestli v nich nezasejete semínko budoucích farmářů či floristů.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.