Výjimečný kostel v srdci pražských Vinohrad inspirovala archa Noemova

Slavný slovinský architekt Jože Plečnik (1872–1957) po sobě zanechal silnou tvůrčí stopu i na našem území. Na pozvání T. G. Masaryka přijel pracovat na obnovách Pražského hradu či úpravě zámku v Lánech. Plečnikova práce však čítá mnohem více staveb. Podívejte se s námi na jeho sakrální architekturu.

Sakrální architektura v Praze

Plečnikově práci pro prvního československého prezidenta jsme se již věnovali v jednom z našich starších článků. Mnohem typičtější, jakožto pro silně věřícího člověka, je však pro Jože Plečnika sakrální architektura…

Podívejme se tedy blíže na jeho nejvýraznější a zároveň i nejvýznamnější realizaci u nás – kostel Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech.

Plečnik vítězem

Právě Vinohrady byly na počátku 20. století rychle se rozrůstající čtvrtí, a tak se stalo, že starší kostel sv. Ludmily na náměstí Míru již přestal kapacitně dostačovat. Z těchto důvodů vznikl Spolek pro zbudování druhého kostela na Královských Vinohradech, který určil jako nejvhodnější místo pro stavbu náměstí Jiřího z Poděbrad. V roce 1919 byla vypsána veřejná soutěž na návrh nového kostela, z níž vyšel jako vítěz Jože Plečnik. Stavba kvůli různým průtahům začala až téměř o desetiletí později v roce 1928 a trvala do roku 1932.

Noemova archa

Plečnik byl obrovským obdivovatelem antické architektury a to se také odrazilo v jeho neobvyklém návrhu. Inspiroval se zde pozdními antickými vzory, konkrétně starokřesťanským obdobím. Celá stavba je zároveň protkána nespočtem ikonografické symboliky.

Například samotný název, zasvěcení kostela srdci Ježíšově, má symbolizovat vděčnost a poděkování za dosažení samostatnosti tehdejšího Československa.

V běžné terminologii se pro ústřední část jakéhokoliv chrámu používá termín „loď“, při pohledu na Plečnikovu stavbu se však nelze zbavit dojmu, že v tomto případě připomíná tvar lodi celá hmota budovy. A to je také správně, při návrhu se totiž Plečnik inspiroval archou Noemovou.

K další významné symbolice patří také zvláštně strukturovaná cihlová fasáda, ta společně s měděnou bání na věži odkazuje na královské insignie, tedy na královský hermelín a jablko.

Největší hodiny v republice

Podívejme se také na nějaké technické zajímavosti. Již z dálky každého kolemjdoucího upoutá obrovské kulaté okno ve věži. Původní účel byl prostý, tedy prosvětlení chrámového interiéru. Později byla věž opravena a do jejího nitra byly umístěny rozměrné hodiny o průměru 7,6 metru.

Kostel si tak připsal jedno unikátní prvenství coby stavba s největšími hodinami u nás. Samotná věž je vysoká 42 metrů a původně se uvnitř nacházelo 6 zvonů, jak ale bylo v období 2. světové války obvyklé, ani zde zvony nepřežily. Do dnešního dne se z původních šesti vrátily pouze dva.

Půl tuctu českých patronů s Kristem

Za pozornost stojí také interiér chrámu, jedná se totiž o jeden veliký halový prostor, který je nesen pouze obvodovým zdivem a ocelovou konstrukcí, ukrytou v nízkém střešním krovu. Vše tak působí velmi vzdušným a střízlivým dojmem.

Dřevěný kazetový strop opět odkazuje k raně křesťanské stavební tradici. Další zajímavostí je také skutečnost, že se v interiéru nenachází kazatelna, což je na svou dobu velmi neobvyklé. Velká pozornost je zde věnována především prostoru kněžiště, které je tvořeno prvky z bílého mramoru a vytváří tak zajímavý kontrast k okolnímu cihlovému zdivu.

Nad samotným oltářem se kromě sochy Krista nachází šestice českých patronů z lipového dřeva od sochaře Damiána Pešana (1887–?). Jsou to sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Ludmila a samozřejmě sv. Prokop.

FOTOGALERIE:

Zdroj foto: wikipedia.org, fotohistorie.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.