Jak vypadá chytrá domácnost? Nebudete muset dělat skoro nic

Je tomu 19 let, co vznikla společnost Google. Tu nepochybně znáte, takže víte, jak moc velkou díru do světa tahle korporace udělala. Dá se říct, že vlastně změnila svět a také naše domovy. Dnes je všechno „inteligentní“ a dotykové. Byt jakoby se stal samostatnou entitou, která za vás sama myslí. Podívejte se na to, jaké jsou trendy v takzvané chytré domácnosti a jak to také jednou může u vás doma vypadat.

Podstatou všeho je rozvíjející se internet věcí. Jednotlivé objekty se propojují mezi sebou a společně pak s internetem. Všechno komunikuje se vším, a když je potřeba, tak také s vámi. Ale ne nezbytně. Třeba taková inteligentní zásuvka. Sleduje spotřebu energie, data odesílá na síť, kde s nimi můžete dále pracovat. V případě, že zjistí, že zařízení, které je k ní připojené, je vypnuté, sama se vypne. Šetřit se zkrátka musí.

Stejně tak čidla, která kontrolují teplotu nebo vlhkost a následně vydávají pokyny klimatizaci, aby se nastavila na člověku příjemnou úroveň. Vy nemusíte dělat nic, děje se to samo podle nastavení, které jste do systému zadali.

Centrální mozek domu

Ono nastavení se vkládá do řídicí jednotky. To je centrální mozek lidstva, pardon, vlastně domácnosti. Je to počítač, který je schopen sám řídit veškeré spotřebiče. Je napojen na čidla a senzory, komunikuje s kdečím, od vaší pračky přes bojler s teplou vodou až po automatické zabezpečení vašich dveří. Různých řídicích jednotek je na trhu celá řada, jsou vybavené nadupanými procesory a mohou komunikovat třeba se dvěma stovkami různých zařízení současně.

A kde je člověk? Ptáte se správně. Člověk to celé řídí skrze svůj mobilní telefon. Jste na pracovním setkání, a přesto můžete zapnout troubu, a dokonce v ní s trochou štěstí upéct třeba krůtu. Sledujete záběry z kamer, takže vidíte, jestli si v domě hrají vaše děti, nebo zloději. Detektory pohybu, kouře, ohně, vody, detektory zavřených dveří a oken…

Vize Billa Gatese

S první vizí digitální domácnosti přišel Bill Gates, a to v roce 1995. Gates správně tušil, že jednou bude domácnost plně digitalizovaná a na dálku řízená. Dnes je nepochybné, že právě internet bude tím, co bude pojivem všech spotřebičů v domácnosti.

Kouzelná gesta a hlas

Vývoj do budoucna směřuje k ovládání pomocí hlasu a gest. Jako kouzelníci mávnete rukou a dveře se otevřou, televize se zapne nebo se třeba přehraje poslední video z vaší venkovní kamery. Odpadnou všechny možné běžné starosti jako, jestli jste zamknuli dům, jestli není někde puštěná televize nebo zda neutíká polévka z hrnce na sporáku. Dům se o všechno postará sám.

Samozřejmě skeptici varují, že tenhle trend je nesmírně nebezpečný. Odevzdáváme se do rukou počítače možná víc, než je zdrávo. Jenže to jsou filozofické spekulace bez valného dopadu. Technologický pokrok nelze zastavit, takže to, co je dnes výsadou boháčů v těch nejluxusnějších domech, se za pár desetiletí stane běžným standardem. Těšíte se?

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.