Jak vypadá stará cementárna přeměněná v impozantní sídlo? Úžasně!

Jezdíte kolem opuštěných a polorozbořených továren a říkáte si, jaká je škoda, že leží ladem? Něco podobného asi napadalo i významného španělského architekta Ricarda Bofilla. Zajímá vás, jak jde proměnit starou cementárnu v naprosto neobvyklý a impozantní domov?

Cementárna, která stojí na periferii Barcelony, pochází z přelomu 19. a 20. století. Když ji v roce 1975 objevil proslulý katalánský architekt a urbanista Ricardo Bofill (* 1939), už byla celá léta zavřená.

Architekt v ní viděl veliký potenciál a rozhodl se ji přeměnit na svoje sídlo a ateliér. Tak vznikla la fábrica, v překladu jednoduše továrna. O 45 let později se prostory proměnily v dům, který jen těžko najde srovnání. Pojďte s námi na prohlídku!

Podívejte se do interiérů:

Továrna prošla od roku 1975 několika vlnami stavebních úprav. Cílem však vždy bylo zachovat její jedinečný industriální výraz a strukturu a proměnit ji v něco víc.

Významnou roli hrálo také propojení stavby s přírodou, která budovu obklopuje a místy jakoby pohlcuje. Přesto a možná i právě proto můžete mít v la fábrice pocit, že jste v monumentálním chrámu. Propojuje se tu romantické pojetí s brutalismem. Funkce a krása jsou v souladu.

Sám Bofill popisoval prostor továrny jako impozantní a magický. Jak působí na vás?

Chcete vidět a vědět ještě víc? Podívejte se na krátký dokumentární film.

FOTOGALERIE:

zdroj: ricardobofill.com 

Líbil se vám článek?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.