Zabydleli se u vás mravenci? Pomoc najdete i ve svých kořenkách

Mravenci přicházejí. I když jsou tak malí, jejich invaze do bytu je vždy extrémně nepříjemná. Člověk až začíná pochybovat, zda je vůbec ještě pánem svého příbytku, když na každém kroku potkává řetízky šestinohých cestovatelů. Jak mravence přesvědčit, že u vás vlastně vůbec nechtějí bydlet? Nabídneme vám několik osvědčených tipů.

Seznamte se s protivníkem

Není mravenec jako mravenec, existuje hned několik druhů, které mohou navštívit váš domov. Pokud jde o nejběžnější mravence domácí, obecné nebo drnové, s trochou entuziasmu se s nimi vypořádáte poměrně rychle. Když však doma najdete putující žluté mravence faraóny, jde legrace stranou a je třeba povolat odborníky.

Jak se tedy zbavit běžných mravenců? Už naše babičky měly osvědčené tipy. Základem musí být vždy prevence – správně utěsněná okna a dveře a jídlo skladované v dobře uzavíratelných nádobách dá mravencům na srozuměnou, že u vás jim pšenka nepokvete.

Sůl, pepř a octová voda zmatou mravenčí smysly

Mravenci se dorozumívají na chemické úrovni, strategické tedy je zaútočit na jejich smysly, obzvláště na citlivý čich. Vysledujte proto jejich cestičky a posypte je pepřem, solí nebo pálivou paprikou. Podobné účinky má i hřebíček. Babičky také doporučovaly vytírat byt octovou vodou. Tento fígl funguje i preventivně. Mravenci budou zmatení a vašemu domovu se už budou vyhýbat.

Teprve když tradiční netoxické prostředky nezaberou, hledejte pomoc u chemických zabijáků hmyzu. V drogériích existuje široká nabídka postřiků a gelů, které hubí mravence na místě. Používejte je však obezřetně, zvlášť když máte malé děti nebo domácí zvířata. Poměrně efektivně pomáhají mravence hubit takzvané „domečky“. Polootevřená krabička mravence přivábí a do hnízda si odtud odnese jed, který posléze vyhubí kolonii.

Zrádný nepřítel z Afriky

Výše popsané tipy ale ztrácejí na účinnosti, když se na scéně objeví mravenci druhu faraón, kteří byli do Evropy zavlečeni z Afriky. Jsou průsvitně žlutí a měří přibližně dva milimetry. Jde o všežravce, mají rádi cukr, stejně jako bílkoviny obsažené v mase. Kolonie žije skrytě a není vůbec snadné ji najít – hnízda si staví na uzavřených a chráněných místech, ve zdech a konstrukcích budov. Nevadí jim však ani usídlit se třeba v bedničkách od hi-fi soupravy nebo v počítači. Mají rádi teplo lidských obydlí a využívají je k přezimování. Přítomnost kolonie faraónů v bytě může být příčinou alergií i kožních vyrážek.

Pokud doma najdete mravence faraóny, doporučujeme zásah odborné firmy. Kolonie faraónů jsou totiž zvláštní tím, že v nich žije hned několik královen, a když je kolonie narušena, její zdravé části vedené královnami se oddělí a ihned zahájí evakuaci na nová, ještě skrytější místa v okolí. Dojde tak naopak k většímu zamoření objektu a stejně nakonec budete muset odborníky povolat.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.