dítě na houpačce

Zahradní houpačky pro děti

Kvůli všem možným technologickým hračkám je dnes mnohem těžší udržet děti venku. Nechtějí si pracně vymýšlet vlastní zábavu, když by se místo toho mohly usadit k počítači či telefonu a pustit si nějakou hru. Proto jim tu zábavu musíte vymyslet vy.

Společné hraní si na ulici je už minulostí. Dnes aby se člověk téměř bál pustit dítě bez dozoru na veřejné hřiště. Spousta rodičů si zařizuje dětské hřiště na zahradu, a pokud nemají příliš místa, poslouží jim aspoň houpačka.

Houpačka na zahradu nemusí být pouze pro děti

Houpačky se vyrábí v mnoha variantách a rozhodně nejsou určené pouze dětem. Velmi oblíbené jsou například zahradní houpačky s kovovou konstrukcí pro tři lidi. Nad sebou mají stříšku, takže se houpete v příjemném stínu. Jedinou nevýhodou je, že takovou houpačku je potřeba postavit na pevný podklad, například dlažbu.

Houpačka může přinést hodně zábavy.

Dřevěná houpačka nikdy nezklame

Klasická dřevěná houpačka, kterou znáte z dětských hřišť, je pouze jednou z možností. Můžete si pořídit celou houpací sestavu, kterou lze do budoucna rozšířit třeba i o skluzavku. Výhodou je, že houpací sestavy mohou obsahovat třeba dvě houpačky. Jednu klasickou, pro větší děti, a druhou plastovou, do které upevníte menší dítě.

Také dětská houpačka může mít různé podoby

V posledních letech jsou velmi oblíbené také méně tradiční modely. Dětská houpačka na zahradu může mít podobu houpacího hnízda či kruhu. Do houpacího kruhu si mohou sednout i dvě děti najednou, takže jde o skvělou volbu pro sourozence.

Podle čeho se má dětská houpačka na zahradu vybírat?

Ukázali jsme si, že existuje mnoho různých druhů. Jestli nechcete šlápnout vedle, určitě vezměte v úvahu:

  • počet dětí,
  • věk dítěte (dětí),
  • vaše prostorové možnosti,
  • finanční možnosti,
  • plány do budoucna.

Pro více dětí bude dobrá dětská houpačka kruh nebo houpací sestava. Menší dítko potřebuje houpačku, z níž nevypadne. Pokud nemáte možnost zabudovat konstrukci do země či pověsit houpačku na trám pod pergolou, budete potřebovat buď zahradní houpačku s kovovou konstrukcí, nebo například závěsnou ratanovou houpačku na stojící konstrukci. Jestliže uvažujete, že byste v budoucnu pořídili i skluzavku a další prvky, určitě investujte do sestavy, která se dá rozšiřovat.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.