Nízký bílý zahradní plot

Jak si vybrat zahradní ploty?

Určitě jste si všimli, že nemluvíme o plotu, ale o plotech. I u těch nejmenších pozemků totiž lze mít plotů a plůtků hned několik. Jsou totiž součástí architektury domu i zahrady, a nejen funkčním obehnání pozemku.

Ploty a plůtky byly součástí domů a chalup už od nepaměti. Plot chránil chalupy před zvěří, která si chtěla pochutnat na vesnických zahrádkách, před vstupem cizích lidí, vymezoval hranice pozemku a též dával styl. Obecně vám žádný zákon nenařizuje plot mít. Přesto se jej v rámci sousedských vztahů doslova dožadujeme. Nikdo netouží po cizím psovi běhajícím po svém pozemku. Ale ani po přímém výhledu na náš pozemek. Plot nám dává psychický pocit bezpečí, a i pojišťovna by při neexistenci plotu vyhodnotila zajištění majetku jako nedostatečné. Jaké máme tedy možnosti volby plotu pro svůj dům?

Funkční i okrasný

Ploty a plůtky na zahradách dělíme zejména podle jejich funkce. Plot kolem pozemku by měl být především funkční. Pak ale přímo na pozemku můžeme mít celou řadu dalších plůtků, které mohou jenom z architektonického hlediska členit pozemek na zóny, ohraničovat záhony a třeba je i částečně chránit třeba před vlastním pejskem. Každému tomuto účelu je pak přizpůsobena velikost plotu, jeho bytelnost, i volba toho, z čeho plot máme.

Typy plotů podle materiálu

Zahradní ploty mohou být z celé řady materiálů. Běžné jsou různé drátěné i svařované ploty, ploty kovové i kované, dřevné, z plastu (obvykle napodobujícího dřevěné plaňky), odlité z betonu, zděné a samozřejmě živé – tedy z vysázených rostlin. Každý z těchto plotů nabízí určité výhody a nevýhody. Je též jinak finančně náročným. Pojďte se podívat na některé typy plotů či jejich kombinace, které se nejčastěji používají.

Plotová pletiva

Ploty z pletiva patří mezi ekonomicky nenáročná řešení, jak oplotit i větší pozemek. Může jít o běžná napínací plotová pletiva. Ty jsou zcela nejlevnější. Jejich životnost dnes zcela zásadně zvyšuje poplastovaná úprava. Ploty je nutné napínat pomocí drátů, u delších plotů nestačí pouze sloupky, ale po určité vzdálenosti je plot nutné zpevnit vzpěrami pod úhlem obvykle 45°. Pevnější, ale i výrazně dražší, jsou drátěné svařované ploty. Jsou i o dost estetičtější. U obou drátěných pletiv je vhodné řešit ve spodní části plotu podhrabové desky, nebo nízké vyzdění, například ze ztraceného bednění.

Pletivový plot na zahradu

Dřevěné ploty

Máme k nim obecně asi nejsilnější citový vztah. Dřevo je však materiál, který vyžaduje údržbu a rozhodně není ani při nejlepší péči věčné. Cena je velice variabilní. Dokážeme si jej za pár korun stlouct z dřevěných odkorků, což nás ale nejspíš esteticky ani funkčně neuspokojí, či je budovat z různě frézovaných planěk. Když se rozhodneme pro trvanlivější ploty z tvrdých listnáčů, jako je dub či akát, cena enormně poroste. Ještě více, když třeba sáhneme po tropických dřevinách, které se používají i jako terasová prkna. Za menší práci kolem údržby plotu a za jeho delší životnost si prostě výrazně připlatíme. Dřevěné ploty lze pořídit jako samostatné plaňky, plaňkové dílce, i jako hotové dřevěné plotové panely.

Přírodní dřevěnný plot na zahradu

Plastové ploty

Snahou plastových plotů je přelstít přírodu a nevýhody dřevěného materiálu. Plastové ploty se snaží většinou napodobit dřevěné plaňky. Bohužel nejsou zcela světlostálé a ani levné. Navíc jde o další ekologickou plastovou zátěž, kterou vyprodukujeme. Určitě existuje pro plot lepší volba.

Zděné a betonové ploty

Zde jde snad o nejširší skupinu možností pro naše ploty. Může jít o nevkusné betonové odlitky celých plotových dílců, o ploty ze ztraceného bednění (omítnuté, neomítnuté, s obkladem), o ploty z betonových plotových tvárnic, z kamene, cihel, z vylévaného betonu do šalování, ale i o kamenné ploty z gabionů plněných vhodným kamenivem. Pokud nemáme zdarma přístup ke kamení, jde o ploty dost drahé. Jestliže se však vybudují dobře, jsou trvanlivé. A zdali i vkusné? Jejich variabilita je tak obrovská, že to rozhodně nejde paušalizovat a vždy záleží na majiteli, jestli to „nepřepískne”.

Kovové či kované ploty

Na oblibě opět získaly kované ploty. To proto, že kované vlastně nejsou. Nemusíte shánět kováře a štědře jeho práci platit. Dnes se vyrábí ze svařovaných polotovarů (kovářské polotovary). Na klíč vám je svaří i v klasické zámečnické dílně, zvládne to dokonce i šikovnější domácí kutil. Hobbymarkety dnes tyto ploty navíc nabízí skutečně za hubičku. A to již s povrchovou úpravou. Důležité si je uvědomit, že jde o tenkostěnné kovové polotovary, které by měly mít vždy pozinkovanou úpravu a k tomu kvalitní povrchovou barvu. Jen tak něco vydrží. Možností, jak tyto ploty instalovat je několik. Pověsit se dají na kovové sloupky, nebo do sloupků vyzděných.

Zdobený kovový plot na zahradu

Živé ploty

Nakonec jsou tady rovněž velice variabilní živé poty. Mohou být samostatné, nebo jako „druhá estetická vrstva“ obvykle k plotům z pletiva. Živý plot je velice široký pojem. Lze jej vybudovat z plodících i kvetoucích keřů, z mixu dřevin, keřů a trvalek, ale i z formálně stříhaných rostlin – jehličnatých i listnatých. Nejčastěji používanými rostlinami jsou túje, habr, ptačí zob, buxus, a dnes i třeba propagovaný rychle rostoucí turkestánský brest.

Cena živého plotu se odvíjí od volby stáří vysazovaných rostlin, jejich kvality, formy výsadby (se závlahou, bez závlahy, s mulčováním, bez mulčování, s oporou pro rostliny, bez opory apod.). Nejdůležitější je vždy vybrat si takovou rostlinu, která bude na našem pozemku prosperovat. Nikdo nechce mít neduživý plot, ve kterém pravidelně uhyne některá z rostlin. A pozor i na rychle rostoucí živé ploty. Vidina, že máme rok po výsadbě živý plot, díky kterému už k nám nevidí sousedé, je sice lákavá, ale nezapomeňte, že je tento plot nutné stříhat, a to několikrát v roce. Máte na to čas a energii?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.