Zajistěte svým dětem neopakovatelné prožitky. Postavte jim dům na stromě!

Milovali jste jako malí domečky na stromech, kam jste se mohli schovat a pozorovat tak dění na zahradě z ptačí perspektivy? Zavzpomínejte s námi na staré časy či svým dětem postavte domek na stromě, který můžete využívat společně (jestli vás do něj pustí).

Ochrana před komáry i známka bohatství

Bydlení ve výšce není moderním výdobytkem, lidé se do korun stromů uchylovali už i v minulosti. Například kmeny Korowai a Kombai žijící na ostrově Nová Guinea, které jsou jedny z nejnedotčenějších kmenů vůbec. Často je trápily záplavy, při nichž se množili komáři. Svá obydlí si tak staví dodnes až 40 metrů nad zemí.

Výška je chrání nejenom před nebezpečím, domy na stromech jsou také otázkou hierarchie v kmeni. Čím je dům výš, tím má jeho obyvatel vyšší postavení. Stavba jim zabere zhruba dva týdny, jako materiál používají výhradně dřevo a palmové listy.

Zkontrolujte strom a pusťte se do díla

Pokud uvažujete o stavbě stromového domku, zjistěte si kvalitu stromů na vaši zahradě. Starší stromy, které mají často uhnilý střed, by nemusely unést jeho váhu. Pyšní-li se ale vaše zahrada silným solitérním stromem nebo skupinkou stromů, potom máte ideální podmínky pro výstavbu dřevěné skrýše. Použít se dají například stará prkna, které domek pomohou začlenit do přírody.

I na stromě se dá „bydlet“ originálně

Hledáte-li něco jiného, odlišného a originálního, máme tu pro vás pár tipů. Bydlet se dá například těsně vedle ptačích obyvatel.

U ptáků můžeme ještě chvíli zůstat. Design některých domků nemusí být nutně pravoúhlý. Inspiraci můžete hledat například u ptačích hnízd.

V dnešní době se na domy v korunách stromů zvou odborníci. Pořízení takového domku proto není levnou záležitostí, za netypické přírodní bydlení to však stojí. Pokud však máte šikovné ruce (případně kamarády, kteří vám rádi pomohou), pusťte se do toho. U vašeho potomka stoupnete v ceně a zajistíte mu nesmrtelně krásné vzpomínky na dětství.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.