Závlahové systémy do každé zahrady

Léto, horko, tráva na zahradě žlutá a pichlavá, že by jeden bos ven nevyšel. Kropení konví je sice velmi romantická představa, ale 9 z 10 ramenních kloubů na to řekne fuj a desátý vás pošle do temných míst. Hadice by sice mohla být řešením, ale kdo se s ní má pořád tahat, když se pořád někde zasekává, nejraději o čerstvě vykvetlé květiny? Zavlažování zahrady v letních dnech je zkrátka utrpení. Anebo ne. Se zabudovaným zavlažovacím systémem si jeden může pískat a letní podvečery si místo zuřivého běhání s hadicí po zahradě může užít v zaslouženém odpočinku. Zalíbila se vám tato představa?

Výhody

Nejedná se jen o vychytávku pro lenochy, která usnadňuje člověku práci. Dovoluje vám starat se o zahradu i v momentech, kdy sami nejste přítomni. Před odjezdem na dovolenou si tedy člověk může ušetřit obavy o trávník a další rostliny na své zahradě a také složité dohadování se sousedy, které by jinak musel prosit o laskavost.

Systém lze snadno nastavit tak, aby svou práci dělal sám od začátku do konce. Zabudovaný v podzemí pak nebrání ani sekačce, ani krásnému, hadicemi nerušenému pohledu do zahrady.

Už jste nalomení? Pojďme se tedy podívat na podmínky, které je třeba splnit, aby se systému u vás na zahradě dobře pracovalo.

Půjde to?

Nejprve je třeba zjistit, máte-li ve svém vodovodním systému dostatečný průtok vody. Odborníci doporučují průtok 25–30 litrů za minutu při tlaku minimálně 3 bary. V dnešních suchých podmínkách, kdy lidstvo i příroda trpí nedostatkem vody, je vhodné uvažovat i v rámci zavlažování ekologicky a systém napojit například na nádrž s nasbíranou dešťovkou nebo užitkovou vodou z domácí čističky. V těchto případech je třeba myslet na dostatečně silné čerpadlo a účinné filtry. Trocha námahy navíc je za dané situace ale opravdu žádoucí a potřebná.

Sami, nebo s firmou?

Když máte rozmyšlený zdroj vody, je potřeba vyrobit si přesný plánek vaší zahrady, nejlépe v měřítku 1 : 100, a následně přistoupit ke studiu typů trysek. Pokud se chcete vyvarovat počítání, hledání správného náčiní i produktů, obraťte se rovnou na nějakou z firem, které nabízejí kompletní projektové i instalační služby.

Cena ovšem u na zakázku montovaných systémů může být až dvojnásobně vyšší než varianta, kdy platíte pouze materiál a instalaci si provedete sami. Pokud se cítíte na to, že pomoct nepotřebujete, vezměte si pro jistotu váš plánek s sebou, až půjdete pořizovat materiál, a nechte si jej od odborníků ještě překontrolovat.

Při plánování je třeba zvážit tvar pozemku, umístění vodního zdroje, jeho tlak, umístění hlavního rozdělovače a z něj vycházejících hlavních větví. V každé větvi smí být pouze stejné typy postřikovačů (rotační nebo rozprašovací).

Dobrodružství začíná!

Systém se ukládá do výkopů 35–40 centimetrů hlubokých. S touto těžkou prací vám může pomoci drážkovací stroj, který lze zapůjčit. Následný postup je takovýto:

Do vykopaných drážek si vyznačte místa, kam budou umístěny trysky. Začněte u zdroje vody a napojte na něj hlavní šachtu s rozdělovači. Následně pokračujte sekčním potrubím, které rozvádí vodu jednotlivými větvemi. Teprve pak namontujte odbočky k tryskám, ujistěte se, že jste konce rozvodného potrubí utěsnili zátkami a systém napojili k rozdělovači a elektromagnetickým ventilům. Než se dáte do zakopávání vašeho opusu, vyzkoušejte, že vše dobře běhá, a upravte směry trysek, aby splňovaly požadovanou představu.

Teprve pak se dejte do úprav povrchu, zasejte trávu a těšte se pohledem na skvěle odvedenou práci.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.