Zdechovice, Brno nebo Uhříněves aneb Záhady vzniku některých místopisných jmen

Chystáte se na jarní výlety a chtěli byste cestou za poznáním a zážitky zaperlit? Není nic snazšího! Překvapte rodinu i přátele tím, že budete vědět, jak asi vznikly názvy měst a vesnic, které navštívíte.

Potoky i přezdívky

Jména většiny obcí jsou vážně hodně stará, pocházejí hlavně ze 13. a 14. století. Některá ale pamatují i mnohem více a slova, od kterých jsou odvozená, už nám moc neříkají. Obecně se dá říct, že velké množství názvů vychází z osobních jmen, přezdívek nebo názvů místních obyvatel. Další jsou odvozené od pojmenování potoků a říček, jako například Kamenice, Teplá nebo Slaný (pramen).

Brno, pohled na město s katedrálou sv. Petra a Pavla.

Skály, doly, písky

Jindy se obce jmenují podle rostlin, třeba Český Dub, Březová, Jablonec, Javorník, Habry nebo Bor. Některá místa se jmenují podle povahy půdy v dané oblasti, jako třeba Blatná, Sušice, Písek nebo Brno (bahnité území).

Časté je taky pojmenování podle výrazných terénních útvarů – Černá Hora, Skalice, Úvaly, Suchdol (suchý důl) nebo třeba Hluboká. Těžším oříškem pak můžou být méně časté složeniny. Napadají vás? Třeba taková Uhříněves je jednoduše ves, která měla spojitost s Uhry. Buštěhrad byl zase spojený se jménem Bušek.

Hornické město Kutná Hora, chrám sv. Barbory a Jezuitská kolej.

Znáte pojem klučit?

Názvy obcí se odvozovaly i podle některých činností. Hornická města mívají často v názvu slovo Hora, nebo přímo to, co se tu těžilo, třeba Stříbro. Slovesa žďářit – vypalovat les za účelem získání půdy, klučit – dobývat ze země kořeny stromů, už dnes potkáme spíš jen ve staré literatuře. Obec Žďár, Ždírec, nebo Kluky, popřípadě Klučovice navštěvujeme ale každou chvíli.

Litoměřicové z Litoměřic

Snadno si můžete všimnout, že mnoho jmen obcí má koncovku -ín. Ta pochází od přivlastňovacího přídavného jména – podle dnešního vzoru matčin. Stejná koncovka se ale dříve užívala i u jmen mužských. Takže když navštívíte třeba Protivín, Kojetín nebo Hroznatín, můžete v základu názvu uvidět původní mužské jméno Protiva, Kojata nebo Hroznata. Tito pánové asi před mnoha staletími danou obec vlastnili. Podobné je to i s obcemi s příponou -ov, jako třeba Vítkov, Slavkov nebo Žižkov.

Litoměřice s katedrálou sv. Štěpána.

Velká spousta názvů českých obcí má zakončení -ice, nebo -ovice. I tato jména často vycházejí ze jmen osob nebo místních obyvatel. Víte, že před staletími existoval kmen Litoměřiců nebo Zdechovců? Spíše ne. Ale název Litoměřice a Zdechovice určitě znáte. Paměť se vytrácí, ale jména přetrvají. Chtěli byste se dozvědět něco víc o konkrétních názvech obcí? Napište nám.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.