Zlatá horečka proměnila pustou Kalifornii v ráj

Často říkáme svým drahým „zlato“. Uvažovali jste ale někdy o tom, odkud se vlastně to opravdové zlato bere a proč má svou hodnotu? Přečtěte si, jak zlato změnilo život ospalému zapadákovu jménem Kalifornie a co s tím mají společného vaše džíny ve skříni.

Zlato známe tisíce let

Zlato a touha lidí po něm nás provází celou historií. Nejstarší nalezené zlaté předměty pocházejí už z doby měděné, cca 6000 let před naším letopočtem. Zlaté šperky a další honosné předměty známe ze Sumeru (už 3. tisíciletí př. n. l.) a později z Babylonie, Egypta i Číny. Velmi brzy se stalo zlato vyhledávaným platidlem.

Zlato je vzácný prvek a díky svým vlastnostem se v přírodě vyskytuje v podstatě jen ve formě ryzího kovu. Nachází se buď uzavřené v hornině a rudných žilách, nebo jako volné říční zlato, které z horniny uvolnily vnější vlivy.

A právě díky vodě přišli lidé na většinu zlatých žil. Na dně toků se totiž ukládají malé kousky zlata ve formě valounků nebo takzvaných zlatinek, které vyplavila ze zlaté žíly podzemní voda. Protože je ale zlato těžké, kousky se usazovaly do dna v blízkosti původního zdroje.

Statisíce lidí posedlých zlatem

24. ledna 1848 bylo zlato objeveno v Kalifornii, konkrétně v pohoří Sierra Nevada v údolí řeky Sacramento. Nález na sebe strhl obrovskou pozornost. Zlatá horečka v průběhu několika let přitáhla na 300 tisíc zlatokopů nejen ze Spojených států a Latinské Ameriky, ale i z Evropy, Austrálie nebo Číny.

Představa nedozírného bohatství lidem úplně zatemňovala mozek – utíkali od své půdy a vrhali se na rýžování zlata. Vznikaly zlatokopecké osady plné nadšenců. Zdaleka ne všem ale zlato přineslo kýžené štěstí. V prvních letech totiž neměla Kalifornie řádnou správní strukturu a soudy. Jejich nepřítomnost svědčila kriminalitě a prosazování „práva Divokého západu“, které často vedlo například k lynčování.

Zlatokopové, učitelé, prostitutky

Ovšem pro Kalifornii jako takovou nález zlata znamenal neskutečný převrat. I díky němu se v roce 1850 stala oficiálně nově jedním ze států USA. San Francisco se v průběhu několika let změnilo z osady s pár stovkami obyvatel na město čítající 36 tisíc lidí. Příchozí samozřejmě nebyli jen zlatokopové – bylo třeba zajistit infrastrukturu a život pro celé rodiny. Přicházeli řemeslníci a stavěla se města, školy, kostely a saloony. Usadili se tu tedy nově obchodníci, učitelé, úředníci a dobrodruhové. Asi vás nepřekvapí, že další byznys, který v nových městech kvetl, byla prostituce. Nu, i díky ní se z málo osídleného státu na západním pobřeží stala jedna z nejbohatších a nejvyhledávanějších oblastí Spojených států.

Bavorské kalhoty pro zlatokopy

A jak že to bylo s těmi džínami? Zlatokopové přijíždějící do Kalifornie se museli na svou práci řádně vybavit. A pevné a kvalitní oblečení z denimu prodával v San Francisku na Sacramento Street od roku 1853 rodák z Bavorska, Levi Strauss, který stál u zrodu fenoménu džínových kalhot. Každý z nás má tak doma pořád připomínku kalifornského zlatého šílenství.

I dnes se najdou nadšenci, kteří se v Kalifornii snaží rýžovat zlato. Chtěli byste si to taky zkusit? Můžete i v Čechách, například na řece Otavě. Říká se ale, že zlatinky se mohou vyskytnout v každé řece. Tak proč to nezkusit.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.