Znáte původ názvů českých měst chráněných UNESCO?

Plánujete jarní výlety a chtěli byste se vytáhnout před partnerem, přáteli nebo dětmi? Není problém, blýskněte se tím, že budete vědět, co znamenají názvy měst zapsaných na seznamu UNESCO, do kterých vyrazíte! Kroměříž, Brno nebo Kutná Hora? Etymologie na ně práskne úplně všechno.

Brno

V praslovanštině existovalo slovo brn, brnie. To znamenalo kal, špína nebo bláto z hlíny. Název Brno pak vznikl přidáním jmenné koncovky -no ke kořenu „brn“, a znamená tedy „místo na blátě“. Vzhledem k tomu by se měl název správně psát se dvěma n jako Brnno. Zdvojené n se zachovalo v německé podobě jména Brünn.

Český Krumlov

Název vznikl z původního německého spojení „(burc uf der) krumben ouwe“, což znamená „(hrad) v říčním zákrutu“. No, uznejte, výstižnější název už tohle místo mít nemůže! Už v němčině se postupně měnily a vytrácely některé hlásky a vzniklo slovo Krumau. Současná počeštěná podoba je doložená už ve 13. století. Na konci 16. století pak přibyl i přívlastek „Český“, aby nedocházelo k záměnám s Moravským Krumlovem.

Holašovice

Žil byl člověk jménem Holaša. Ten se usadil v příjemné krajině nedaleko dnešních Českých Budějovic. Možná přišel i s rozvětvenou rodinou, a tak vznikla „ves lidí Holašových“. A dnes je díky svojí jedinečné zachované barokní architektuře na seznamu UNESCO.

Kroměříž

Ve staročeštině mělo jméno podobu Kroměžir – žir znamenalo život nebo pokrm. Název byl pak odvozený od osobního jména, a znamenal tedy Kroměžirův (majetek). Staletí si ale s názvem pohrála, a tak se původně mužské jméno začalo používat v ženském rodě a došlo k přesmyčce písmen. Pokrok nezastavíme.

Kutná Hora

Hornické město Kutná Hora vznikalo zpočátku docela nahodile kolem dolů na stříbro. Hodně se o něm psalo a název se vyskytoval v mnoha podobách. Původ názvu je asi v německém Kutte, tedy jáma, důl nebo šachta. Z toho vzniklo sloveso „kutat“, tedy dolovat. A odtud není ke slovu „Kutný“, tedy hornický nebo důlní, vůbec daleko. A že se jedná o horu, je celkem jasné, jakmile sem přijedete. Jak prosté.

Lednicko-valtický areál

Ledová řeka – tedy ta, po které v zimě plují kry a vytvářejí „ledové zácpy“ – zřejmě dala název dnešní obci, kde najdete úžasný novogotický zámek. Kdyby vás zajímalo, o jakou řeku se jedná – je to Dyje. Vývoj názvu Valtice ale už tak prostý není. Pochází původně z německého místního jména Feldsberg, které se vztahovalo k hradu. Název se postupně adaptoval do češtiny. „Feld“ se měnilo na Feltč-, Felč-, nebo dokonce Velčperk. A kam se poděl „perk“? Asi moc připomínal svůj původ v německém slově berg, tedy hrad. A tak ho nahradila podobná česká přípona -ice.

Chcete vědět, kde se vzaly názvy dalších krásných míst, která si vysloužila prestižní místo na seznamu památek UNESCO? Nebojte, nebudete o ně ochuzeni. Náš seriál bude mít pokračování.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.