Znáte řeč květin? Poradíme vám, jak se v tom neztratit

Co dělat, když nemáte na prvního máje po ruce rozkvetlou třešeň, a přesto chcete vyjádřit své romantické city? Potěšte svou vyvolenou (nebo vyvoleného) krásnou kyticí. Jak vybírat, aby sama květina nesla poselství vaší lásky? Pomůže vám květomluva.

Pomocí řeči květin lze vyjádřit celou škálu emocí i vzkazů. Říká se, že květomluvu vymyslely ženy v prostředí starověkých orientálních harémů, v Evropě se pak rozšířila v době vlády královny Viktorie, kdy společenské konvence bránily mužům a ženám ve vyjadřování citů a názorů. V současnosti se jedná o polozapomenuté umění, což mu ale neubírá na půvabu.

Pozor na žlutou barvu, vůni a sudý počet

Každá květina nese určitý význam, důležitá je však také její barva. Červená reprezentuje lásku, vášeň a sílu, fialová věrnost a rozvážnost a modrá pak krásu a vytrvalost. Oranžová barva odkazuje na bohatství a hojnost, růžová pro změnu na mladost a lásku. Purpurová je znakem vyšší moci a bílá představuje nevinnost, upřímnost a čistotu srdce. Zelená je barvou naděje a štědrosti. Pozor si dejte na žlutou barvu – je sice velmi jasná a rozveseluje, tradičně ale značí žárlivost.

Při výběru květiny nedejte jen na vzhled, ale také na vůni. Květina, která nevoní, může naznačovat, že osoba, která ji obdrží, je sice krásná, ale její charakter není valný. Tradičně se do kytic váže lichý počet květin – sudý počet totiž prý nosí smůlu a přivolává smrt.

Když si nevíte rady, vsaďte na rudou růži

Které květiny vám tedy pomohou nejlépe vyjádřit lásku? Rudá růže nejvíc zmůže. Ačkoli se jedná možná až o moc velkou klasiku, kytice červených růží bude vždy trefou přímo na komoru. Řeknete jejím prostřednictvím zcela zřetelně, že láskou přímo hynete a že plně patříte milované bytosti. Růžová růže slibuje věčnou lásku a růže planá říká, že vaše láska nepotřebuje žádné příkrasy.

Chcete-li být rafinovanější a originálnější, květomluva vám nabízí další možnosti. Kytička fialek říká, že celé vaše srdce patří jen milované bytosti. Obdobné poselství nesou i nádherně vonící hyacinty.

Konvalinka pro změnu vaší lásce řekne, že jste se zamilovali na první pohled a že na ni nemůžete přestat myslet. Měsíček, i když jako květina může působit poměrně prostě, nese velmi emotivní poselství: „Musíš být mou!“

Gerbera značí upřímnost, lilie je tradičně znakem nevinnosti, vyjadřuje ale i důvěru a to, že nedáte na lidské řeči a pomluvy. Další květinou velice vhodnou pro vyjádření vřelých citů je kamélie. Rudá kamélie naznačuje, že je milovaná bytost smyslem mužova života. Růžová vyjadřuje touhu a bílá přesvědčení, že se muž nikdy nevzdá své lásky.

Láska má mnoho podob a nesnese škatulkování, při výběru květiny proto myslete především na milovanou bytost a na to, co by jí osobně udělalo radost, i kdyby to měl být třeba kaktus.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.